HISTORIA

Syksyllä 1998 kokoontui Porilaisen leipomo Sarpin neuvotteluhuoneeseen viisitoista metsästykseen, kalastukseen tai muuten vain luontoon ja luonnossa liikkumiseen suuntautunutta satakuntalaista miestä. Asiana oli eräseuran perustaminen. Ajatus hankkeesta oli herännyt, kun Satakuntaan muuttaneena ”pohjoisen poikana”, laajoihin metsästysmahdollisuuksiin ja vielä laajempiin metsäalueisiin tottuneena aloin kysellä paikallisilta metsästysseuroilta mahdollisuuksia päästä jäseneksi ja osakkaaksi jahtimaihin. Vastaukset kyselyihini olivat ystävällisiä. Lännen Erästäjät sanoivat ottavansa joka vuosi uusia jäseniä ja rohkaisivat laittamaan jäsenhakemuksen. Sivumennen mainittiin, että liittymismaksu on 5000 markkaa ja jäsenmaksu 600. Jotenkin alkoi perheellisen kukkarotaskua kutiamaan siihen malliin, että postimerkkeilykin alkoi tuntua houkuttelevalta harrastukselta.

Kysyin kuitenkin vielä Kullaan metsästysseuran halukkuutta ottaa uusia jäseniä. Kullaalla kun on jo sentään oikeita metsiäkin ja pieni etäisyys kaupungista varmaan on vaikuttanut myös jäsenmaksuihin kohtuullistavasti. Sain tiedusteluihini jälleen ystävällisiä vastauksia ja koin, että olisin tervetullut Kullaan saloille metsästämään. Toiveikkaana kysyin vähän kuin pientä epäolennaista yksityiskohtaa tarkastaakseni, että mitkäs nämä finanssipuolen käytännöt mahtavat seurassa olla. Sain kuulla, että tällainen pikku juttu, kuin liittymismaksu on ulkopaikkakuntalaisilta 10.000 markkaa. Postimerkkeilyn kurssi nousi harrastuspörssissäni kohisten. Taisinpa katsellakin jonkin aikaa postimerkkejä sillä silmällä, mutta polte päästä metsään ja luontoon metsästysmahdollisuuksien kera sen kuin koveni. ”Eihän täällä voi ellää, jos ei mettälle pääse” oli päällimmäinen ajatus.

Lopulta ratkaisuksi ongelmaan löytyi muutamien ystävien kanssa ongelmaa pohdittaessa oman seuran perustaminen ja metsästysmahdollisuuksien etsiminen/ järjestäminen sen avulla. Ajattelimme järjestäytyneen yhdistyksen pystyvän paremmin solmimaan erilaisia yhteistyökuvioita paikallisten suurseurojen kanssa. Näin olimme siis päättäneet kokoontua asiasta keskustelemaan ja samalla, jos siltä näyttää, perustamaan asiaamme auttavan yhdistyksen.
Perustamiskokous päätti rekisteröitymisestä ja asiaan kuuluvasti valitsi uudelle seuralle hallituksen. Ensimmäiseen hallitukseen valittiin jäseniksi Jukka Naukkarinen, Jari Hautaviita, Antti Koskela, Antti Vuonokari ja Paavo Rusava. Puheenjohtajaksi valittiin Paavo Rusava ja sihteeri/rahastonhoitajaksi Jukka Naukkarinen. Perustamiskokouksesta lähti liikkeelle seuran toiminta, erilaisten tapahtumien järjestäminen ja metsästysalueiden hankinta. Seuran nimeksi päätettiin antaa Louhen Eränkävijät.

Jo ennestään oli selvää, että Porin ja ympäristön metsästyskäyttöön soveltuvat maa- ja vesialueet on vuokrattu alueella pitempään toimineille seuroille. Louhen Eränkävijät Ry.n toiminnalla ei haluttu olla aiheuttamassa ristiriitoja muiden alueella toimivien seurojen kanssa, joten vuokrauskelpoisten maa- ja vesialueiden etsintä oli ensi alkuun lähinnä sattumanvaraisten kyselyjen varassa. Naukkarisen Jukka oli linkki ensimmäiseen metsästysalueeseemme. Hän oli eräässä reserviläistapahtumassa kuullut jokisuistossa olevan vuokraamattomia maita. Selvitimme maiden sijainnin ja maanomistajan nimen ja otimme yhteyttä. Kyselyihimme mahdollisuudesta saada vuokrata alueet metsästyskäyttöön saimme maanomistajalta myönteisen vastauksen ja niinpä sopimus solmittiin. Samoihin aikoihin Louhen Eränkävijät sai käyttöönsä kalastusalueen Preiviikinlahdelta sekä pienen metsäalueen Siikaisista. Merkittävä osa seuran yhteisestä metsästystoiminnasta on kuitenkin jatkuvasti ollut seuran muilta paikallisilta metsästysseuroilta lunastamien päivälupien varassa. Louhen Eränkävijät on vieraillut mm. Pomarkun-, Pyntösjärven- ja Ahlaisten metsästysseuran jahtimailla.

Metsästyksellisten intressien rinnalla on alusta alkaen ollut muukin luontoon liittyvä harrastustoiminta. Kalastusretkiä on vuosittain toteutettu Merikarvian Ouraan ja Ahlaisten Gummandooran vesialueille. Samoin on joka vuosi tehty retkiä, joissa päätarkoitus on ollut luonnossa liikkuminen ja nuoremman polven saattaminen luonnon tarjoamien elämysten äärelle. Siinä samalla on sitten opittu erilaisia erätaitoja leirin pystyttämisestä tulentekoon ja joskus jopa telttasaunan tekoon.
Louhen Eränkävijät on vajaan kymmenen vuoden historiansa aikana jäsenistön kasvusta huolimatta säilyttänyt luonteensa ystäväpiirinä ja monipuolisten luontoelämysten järjestäjänä. Hienoa on ollut nähdä toiminnan monipuolinen kehittyminen. Innostavaa on ollut nuorien jäsenien mukaantulo toimintaan ja vastuun ottajiksi. Louhen Eränkävijät ry. näyttää tänä päivänä seuralta, jolla on olemassa ololleen painavat perusteet ja jäsenistöään palvelevasta toiminnastaan vakaat näytöt.

– Paavo Rusava